PHÁT ĐỘNG THAM GIA KỲ THI THIẾT KẾ POSTER: GIÁO DỤC TOÀN CẦU UNICEP 2020 - (14/09/2020 10:4)

Trường Tiểu học Đông Ngạc B phát động tới học sinh tham gia kỳ thi thiết kế poster: giáo dục toàn cầu 2020!

Mọi thông tin chi tiết xem tại link sau đây:

1. Thông báo cuộc thi:

/ckfinder/userfiles/files/1_%20UniCEP_Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c.pdf

2. đường link Webside:

https://sites.google.com/daihocthudo.edu.vn/unicep2020/

3 Page Facebook :

https://www.facebook.com/UniCEPVietnam/