PHÁT ĐỘNG THAM GIA KỲ THI NGÔN NGỮ QUỐC TẾ WILLKOMMEN - năm 2020 - (14/09/2020 10:17)

Trường Tiểu học Đông Ngạc B phát động tới học sinh Kỳ thi Ngôn ngữ quốc tế WILLKOMMEN năm 2020