TRIỂN KHAI ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH VÀ KHAI BÁO Y TẾ BẰNG MÃ QR-CODE - (02/03/2021 20:6)

Nhằm phối hợp, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Trường Tiểu học Đông Ngạc B đã  tổ chức triển khai điểm kiểm soát dịch và khai khai báo y tế bằng mã QR-Code cụ thể: Đăng ký điểm kiểm soát dịch và thực hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để phụ huynh học sinh thực hiện quét mã QR-Code khi đến và đi. Bố trí người giám sát để đảm bảo 100% người đến liên hệ công tác, người đến sử dụng dịch vụ y tế phải thực hiện quét mã QR-Code. 

Thực hiện công văn 387/UBND-YT ngày 1/3/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v đăng ký thông tin điểm kiểm dịch và quét mã đến và đi cho người tới làm việc và cán bộ cơ quan, đơn vị Trường Tiểu học Đông Ngạc B đã  tổ chức triển khai điểm kiểm soát dịch và khai khai báo y tế bằng mã QR-Code cụ thể: Đăng ký điểm kiểm soát dịch và thực hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để phụ huynh học sinh thực hiện quét mã QR-Code khi đến và đi. Bố trí người giám sát để đảm bảo 100% người đến liên hệ công tác, người đến sử dụng dịch vụ y tế phải thực hiện quét mã QR-Code. 
      Việc triển khai các điểm kiểm soát dịch và khai báo y tế điện tử bằng mã QR-Code nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Phần mềm khai báo y tế QR-Code do Bộ Y tế phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng, giúp người dân thuận tiện khai báo y tế trong quá trình đi và đến các địa điểm công cộng cũng như theo yêu cầu khai báo của cơ quan chức năng.