THÔNG BÁO - (02/08/2020 14:33)

Về việc tuyển sinh vào lớp 1- Năm học 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  ĐÔNG NGẠC B

Số:  42  /TB-THĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Đông Ngạc, ngày 02  tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 1- Năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm năm học 2020-2021 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021; Kế hoạch số 34/KH-THĐNB ngày 18/6/2020 về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Đông Ngạc B; Trường Tiểu học Đông Ngạc B thông báo tới các bậc phụ huynh về việc tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

1. Địa bàn tuyển sinh: Tổ dân phố Nhật Tảo 1, Nhật Tảo 2, Nhật Tảo 3, Nhật Tảo 4, Đông Ngạc 1, Đông Ngạc 2, Đông Ngạc 5, Khu nhà ở xã hội Ecohome 1 phường Đông Ngạc.

2. Thời gian tuyển sinh:

a. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 03/8/2020 (Nhà trường nhận đối chiếu vàthu hồ sơ nếu CMHS có nhu cầu).

b. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 18/8/2020, tất cả các ngày (từ thứ hai đến chủ nhật) theo thời gian và lịch cụ thể như sau:

- Sáng: Từ 8h00 đến 11h00.

- Chiều: Từ 14h00 đến 17h.

- DT1, DT2: Từ ngày 13/8/2020 đến 9h ngày 14/8/2020.

+ Sáng ngày 13/8/2020: Tiếp nhận HS thuộc TDP Đông Ngạc 1, 2, 5, Ecohome 1.

+ Chiều ngày 13/8/2020: Tiếp nhận HS TDP Nhật Tảo 1, 2, 3, 4.       

+ Sáng ngày 14/8/2020 từ 8h đến 9h: Các trường hợp DT1, DT2 nộp hồ sơ  bổ sung.

- DT3: Từ 9h ngày 14/8/2020đến 15h30 ngày 15/8/2020.

+ 9h ngày 14/8/2020 đến hết ngày 14/8/2020: Tiếp nhận HS thuộc TDP Đông Ngạc 1, 2, 5, Ecohome 1.

+ Sáng ngày 15/8/2020: Tiếp nhận HS thuộc TDP Nhật Tảo 1, 2, 3, 4.

3. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đối với những học sinh đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh từ khi thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/8/2020.

4. Địa điểm tuyển sinh: Trưởng Tiểu học Đông Ngạc B (Cơ sở 1).

5. Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ của học sinh phải có thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng nhập trên hệ thống trực tuyến.

- Đơn xin học (theo mẫu) trên Website của trường: địa chỉ (www.tieuhocdongngacb.pgdbactuliem.edu.vn) hoặc trên Website của phòng GD&ĐT Bắc Từ Liêm.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận trước ngày 10/5/2020.

- Riêng với DT3: Có giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của Công an phường trước ngày 10/5/2020 (chỉ có xác nhận của cảnh sát khu vực là không hợp lệ). Giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông theo quy định: Số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin có liên quan khác, có xác nhận của công an phường.

 

Nơi nhận:

- UBND phường Đông Ngạc;

- Các TDP thuộc địa bàn TS (để tuyên truyền);

- Trường MN Đông Ngạc A, B (để tuyên truyền);

- Website;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Bích Hằng