ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN - (29/03/2021 10:17)

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động phong trào Đoàn trong nhiệm kỳ 2019 - 2020 vừa qua, đồng thời phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt hạn chế. Qua đó, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2021 , bầu ra Ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn ngày càng vững mạnh. Chi đoàn trường Tiểu học Đông Ngạc B tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021.

       Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động phong trào Đoàn trong nhiệm kỳ 2019 - 2020 vừa qua, đồng thời phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt hạn chế. Qua đó, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2021 , bầu ra Ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn ngày càng vững mạnh. Chi đoàn trường Tiểu học Đông Ngạc B tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021.

      Về dự Đại hội có Đồng chí Ngô Thị Bích Hằng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Ngạc B; đồng chí Hoàng Thị Thủy – Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó hiệu trưởng.

      Một số hình ảnh trong Đại hội: