PHÁT ĐỘNG CUỘC THI " BOOK REVIEW - TRANG SÁCH XANH NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ HỒNG" - (03/03/2021 19:40)

Trường Tiểu học Đông Ngạc B phát động tới học sinh cuộc thi " BOOK REVIEW - TRANG SÁCH XANH NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ HỒNG"

Mọi thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi vui lòng xem tại link sau:

/ckfinder/userfiles/files/Th%E1%BB%83%20l%E1%BB%87%20cu%E1%BB%99c%20thi%20book%20review.pdf