CHUYÊN ĐỀ " THANH NIÊN VỚI ĐẢNG - ĐẢNG VỚI THANH NIÊN' - (29/03/2021 9:54)

Chi đoàn Trường Tiểu học Đông Ngạc B tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên".

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2021; Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi, thiết thực hưởng ứng “Tháng thanh niên” năm 2021; Nhằm đẩy mạnh hoạt động công tác tham gia xây dựng Đảng vững mạnh, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên ưu tú phấn đấu thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chi đoàn Trường Tiểu học Đông Ngạc B tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên".