CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC" - (18/01/2021 14:20)

Vừa qua15/1/2021, trường tiểu học Đông Ngạc B đã tổ chức “Chuyên đề Xây dựng văn hóa nhà trường” do cô giáo Th.sĩ. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Th. sĩ Lê Thị Thanh Ngọc giảng dạy. 100% cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia học tập một cách rất sôi nổi và hào hứng.. 

Thông qua chuyên đề, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã nhận thức rõ:

     Giáo dục và văn hóa là hai thành tố cốt lõi trong trường học, nơi đào tạo ra những sản phẩm có ích cho xã hội, là nền tảng thúc đẩy con người hướng đến Chân - Thiện - Mỹ. Trong trường học ngoài việc dạy chữ thì việc dạy người cũng được quan tâm, trú trọng và cân bằng với dạy chữ. Do vậy, xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường nói chung, văn hóa nhà trường tiểu học Đông Ngạc B nói riêng là nhiệm vụ không thể thiếu trong nhà trường trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT hiện nay.

     Trong mỗi nhà trường, văn hóa tồn tại một cách tự nhiên, khách quan. Do vậy, nhà trường nào cũng có văn hóa của riêng mình. Để tạo lập và phát triển bản sắc văn hóa riêng ấy, mỗi nhà trường cần nhận thức rõ bản chất văn hóa của trường mình, đồng thời, quá trình xây dựng và phát triển văn hóa ở một nhà trường phải là việc làm lâu dài, có chủ đích rõ ràng và tiếp nối các chủ thể quản lý nhà trường cùng với sự thống nhất, đồng thuận của tập thể sư phạm

     Phát triển văn hóa nhà trường nằm nâng cao chất lượng giáo dục cần tính đến nhiều yếu tố: Nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi cán bộ, giáo viên đều biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia vào việc ra quyết định dạy và học, coi trọng con người, cổ vũ sự nỗ lực hoàn thành công việc và công nhận sự thành công của mỗi người. Nhà trường có những chuẩn mực để luôn luôn cải tiến, vươn tới, sáng tạo và đổi mới, khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học, giáo viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong mọi họat động của nhà trường, khuyến khích đối thọai và hợp tác, làm việc nhóm, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn, chia sẻ tầm nhìn, khuyến khích tính tự chịu trách nhiệm, nhà trường thể hiện sự quan tâm, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lôi kéo cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề trong giáo dục.

     Như vậy, xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường là một quá trình lâu dài, kiên trì và được sự ủng hộ, đồng thuận của tất cả các giáo viên trong trường để giữ vững và phát huy các giá trị tích cực, hình thành các giá trị mới phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục của nhà trường.

     Một số hình ảnh trong chuyên đề: