ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG NGÔ THỊ BÍCH HẰNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI SAU 1 NHIỆM KỲ - (29/01/2021 16:0)

Chiều 28/1/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm lại đối với các cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó có đồng chí Ngô Thị Bích Hằng - Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Ngạc B.

Chiều 28/1/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm lại đối với các cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó có đồng chí Ngô Thị Bích Hằng - Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Ngạc B sau khi đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm kỳ.