Phòng GDĐT quận Bắc Từ Liêm chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo dạy học cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 - (09/04/2020 14:4)

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố và của Sở GDĐT Hà Nội trong thời gian qua, phòng GDĐT quận Bắc Từ Liêm luôn tích cực, chủ động trong mọi hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác chỉ đạo dạy học qua internet cho học sinh trong thời gian nghỉ học

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố và của Sở GDĐT Hà Nội trong thời gian qua, phòng GDĐT quận Bắc Từ Liêm luôn tích cực, chủ động trong mọi hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác chỉ đạo dạy học qua internet cho học sinh trong thời gian nghỉ học

 Cùng chung tay với cả nước tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, các thầy cô giáo còn sáng tạo, tìm tòi, khám phá, khai thác các ứng dụng của công nghệ hiện đại thời kỳ 4.0 nhằm liên tục tương tác giữa học sinh với giáo viên, gia đình với nhà trường để thực hiện nhiệm vụ cao cả “đưa đò” của mình.

Trong công tác chỉ đạo, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đồng thời thực hiện tốt công tác chuyên môn, Phòng GDĐT quận Bắc Từ Liêm đã tham mưu UBND Quận và Ban hành các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19, triển khai, tổ chức các hoạt động chuyên môn; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phòng chống dịch và dạy học; tham mưu UBND Quận phê duyệt danh mục các thiết bị vật tư chống dịch; danh mục các thiết bị điện tử, cơ sở vật chất; mua sắm các phần mềm, đường truyền, các thiết bị phục vụ họp trực tuyến, các thiết bị phòng học Zoom meeting, kinh phí đầu tư mới là 5.371.231.918 đồng. Đồng thời, chỉ đạo các trường rà soát nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy; tổ chức tập huấn kỹ năng, kỹ thuật, phương pháp dạy học qua Internet cho giáo viên; chỉ đạo các trường tạo mối liên hệ chặt chẽ, hướng dẫn cha mẹ học sinh cách chăm sóc học sinh khi nghỉ dịch và phối hợp với nhà trường để triển khai các hoạt động giáo dục; xây dựng các phiếu hỏi, thăm dò nguyện vọng của cha mẹ học sinh.

Nhằm khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm không để học sinh bị ảnh hưởng do nghỉ dịch, ngay từ tuần đầu nghỉ chống dịch, Phòng GDĐT Quận đã xây dựng kế hoạch, chương trình theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội, đồng thời, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết theo tuần; chuẩn bị đầy đủ đường truyền, thiết bị điện tử thực hiện dạy học qua Internet, học qua truyền hình, ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động, sử dụng các phần mềm (Microsoft office 365, Zoom meeting) làm việc trực tuyến trong thời gian nghỉ chống dịch; phòng đã tổ chức được 132 buổi họp, huấn trực tuyến cho 5.264 lượt CBGV,NV và 248 chủ nhóm lớp mầm non tư thục về các biện pháp phòng chống dịch Covid -19.

          Đến thời điểm hiện tại, tất cả các hoạt động, các bộ môn của cả 3 cấp đều được triển khai dạy đến 100% học sinh và hàng tuần đều lấy ý kiến của cha mẹ học sinh, dự giờ các hoạt động dạy học trực tuyến, họp toàn ngành đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Phòng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm trang bị thiết bị điện tử tặng cho 12 học sinh với số tiền 68.520.000 đồng để đảm bảo cho 100% học sinh có điều kiện thuận lợi trong việc học qua Internet.

         Với phương châm “Không bỏ sót học sinh, không bỏ qua kiến thức” Phòng GDĐT quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo thực hiện tốt việc dạy học qua mạng Internet trong thời gian vừa qua và xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các trường trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Nguồn: Trang cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội