THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG THI SÁT HẠCH VÒNG 2 XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN - (27/07/2020 20:19)

Các công văn: Giấy mời, Hướng dẫn, thông báo về nội dung thi sát hạch vòng 2 xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm các trường hợp hợp đồng lao động làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2015 trở về trước