Chọn chủ đề con:

SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC (14/09/2020 10:30)

Trường tiểu học đông ngạc b gửi tới cbgvnv, học sinh, phụ huynh học sinh cuốn sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong trường học.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN (07/09/2020 9:6)

Phòng chống dịch bệnh covid -19

Hà Nội hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh đầu năm học 2020-2021 (01/09/2020 10:42)

​​​​​​​mới đây, sở giáo dục và đào tạo - sở y tế hà nội đã ban hành hướng dẫn liên ngành 2686/hdln:gdđt-yt năm 2020 về phòng chống dịch covid-19 đầu năm học 2020-2021.

Công văn số 2194/UBND-TCKH ngày 31/7/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm (14/08/2020 10:8)

V.v tằng cường công khai ngân sách nhà nước và công khai các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch covid-19

Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 30/7/2020 (30/07/2020 22:49)

Kết luận của chủ tịch ubnd thành phố nguyễn đức chung, trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, thành phố hà nội (tại phiên họp số 44)