ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN - (29/03/2021 10:17)

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động phong trào đoàn trong nhiệm kỳ 2019 - 2020 vừa qua, đồng thời phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt hạn chế. qua đó, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2021 , bầu ra ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn ngày càng vững mạnh. chi đoàn trường tiểu học đông ngạc b tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021.

CV 11/LĐLĐ của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm - (27/02/2021 20:35)

Chương trình công tác tuyên giáo năm 2021

Hướng dẫn 03/UBND-LĐLĐ của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm - (27/02/2021 20:29)

Hướng dẫn biểu dương công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo trong cnvclđ quận bắc từ liêm năm 2021.

GIA ĐÌNH CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ KHUNG - GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TIÊU BIỂU - (04/01/2021 21:30)

Gia đình cô giáo nguyễn thị khung - giáo viên trường tiểu học đông ngạc b là một trong những gia đình văn hoá tiêu biểu

THĂM HỎI VÀ CHÚC MỪNG CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI - (22/12/2020 8:47)

Nhân dịp 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam