CHUYÊN ĐỀ "EM YÊU SỬ VIỆT" - (09/04/2021 15:17)

Chủ đề " đại thắng mùa xuân 1975"

CHUYÊN ĐỀ " THANH NIÊN VỚI ĐẢNG - ĐẢNG VỚI THANH NIÊN' - (29/03/2021 9:54)

chi đoàn trường tiểu học đông ngạc b tổ chức sinh hoạt chuyên đề "thanh niên với đảng - đảng với thanh niên".

CHUYÊN ĐỀ "EM YÊU SỬ VIỆT" - (26/03/2021 16:58)

"mãi mãi tuổi hai mươi" liệt sĩ nguyễn văn thạc - người con đất từ liêm anh hùng trò chuyện cùng nhà báo phùng huy thịnh