THÔNG BÁO THAY ĐỔI BAO BÌ SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG - (14/09/2020 10:36)

Công ty vinamilk thông báo các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường sẽ được thay đổi, điều chỉnh mẫu mã bao bì

Danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2020 - 2021 - (07/08/2020 19:56)

Danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2020 - 2021

THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG THI SÁT HẠCH VÒNG 2 XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN - (27/07/2020 20:19)

Các công văn: giấy mời, hướng dẫn, thông báo về nội dung thi sát hạch vòng 2 xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục công lập thuộc ubnd quận bắc từ liêm các trường hợp hợp đồng lao động làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2015 trở về trước

Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND - (21/07/2020 16:41)

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố hà nội

Thông báo số 15/TB-HĐXTH ngày 18/6/2020 - (21/07/2020 16:39)

Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng iii lên hạng ii giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố hà nội năm 2020