Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
CV 674/GDĐT-TH ngày 18/9/2020
V/v rà soát thực tế các điều kiện dạy bổ trợ ngoại ngữ tiếng Anh năm học 2020-2021 tại các trường tiểu học
22/9/2020
Tải về
CV 675/GDĐT-GDTH ngày 18/9/2020
V/v thực hiện và báo cáo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách cho học sinh khuyết tật học kỳ I năm học 2020-2021
18/9/2020
Tải về
Công văn số 86/LĐLĐ về việc tuyên truyền vận động đoàn viên CNVCLĐ về Công tác dân tộc trong tình hình mới!
- Công văn số 87 về việc tuyên truyền vận động đoàn viên CNVCLĐ về đảm bảo ATTP Tết trung thu.
10/9/2020
Tải về
CV 642/GD&ĐT-THCS
V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu kỳ năm học 2020-2021
16/9/2020
Tải về
CV 644/GD&ĐT - TH
V/v tham gia bồi dưỡng TTCM trường TH, THCS
16/9/2020
Tải về