Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Ngô Thị Bích Hằng 0438362562 Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - HN Hiệu trưởng
2 Hoàng Thị Thuỷ 0438362562 Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - HN Phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0438362562 Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - HN Phó hiệu trưởng
4 Nguyễn Thị An 0438362562 Thuỵ Phương - Bắc Từ Liêm - HN GVCN lớp 1
5 Nguyễn Thị Vạn 0438362562 Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - HN GVCN lớp 1