Mời thầu và yêu cầu hồ sơ đối với các đơn vị hợp tác và cung cấp dịch vụ
Mời thầu và yêu cầu hồ sơ đối với các đơn vị hợp tác và cung cấp dịch vụ

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 43/TB-THĐNB

 

      Đông Ngạc, ngày 10  tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Mời thầu và yêu cầu hồ sơ đối với các đơn vị hợp tác

và cung cấp dịch vụ

 

Căn cứ nhu cầu thực tế, năm học 2020-2021 trường Tiểu học Đông Ngạc B có nhu cầu liên kết với các nội dung sau:

 1. Hợp tác giảng dạy Tiếng Anh
 2. Cung cấp dịch vụ bảo trì máy tính và hỗ trợ CNTT
 3. Dạy tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học
 4. Cung cấp suất ăn bán trú
 5. Cung cấp nước uống tinh khiết

Yêu cầu cụ thể như sau:

 1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 10/7/2020 đến hết ngày 25/7/2020

Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Tiểu học Đông Ngạc B - số 58 ngõ 7 đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 1. Hồ sơ bao gồm:
 1. HỢP TÁC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
 1. Đơn đăng ký
 2. Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
 3. Các văn bản cho phép của Bộ GDĐT, Sở GDĐT
 4. Hồ sơ pháp lý của đơn vị
 5. Năng lực về tài chính, đội ngũ, cơ sở vật chất thiết bị dạy học, phương pháp giảng dạy của đơn vị, năng lực kinh nghiệm của đơn vị
 6. Cam kết chất lượng giảng dạy
 7. Hồ sơ, lý lịch trích ngang, chứng minh nhân dân (bản công chứng), giấy khám nghiệm sức khỏe (bản scan) của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên
 8. Danh sách giáo viên Việt Nam, danh sách giáo viên nước ngoài dự kiến giảng dạy tại trường (có đủ hồ sơ theo quy định)

II. CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY TÍNH VÀ HỖ TRỢ CNTT

 1. Đơn đăng kí
 2. Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
 3. Hồ sơ năng lực (Hồ sơ, lý lịch trích ngang, chứng minh nhân dân (bản công chứng), giấy khám sức khỏe (bản scan) của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên…)
 4. Phương án triển khai dịch vụ
 5. Cam kết chất lượng dịch vụ

III. DẠY TIẾNG ANH THÔNG QUA MÔN TOÁN VÀ KHOA HỌC

 1. Đơn đăng kí
 2. Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Các văn bản cho phép của Bộ GDĐT, Sở GDĐT
 4. Hồ sơ pháp lý của đơn vị
 5. Năng lực về tài chính, đội ngũ, cơ sở vật chất thiết bị dạy học, phương pháp giảng dạy của đơn vị, năng lực kinh nghiệm của đơn vị
 6. Cam kết chất lượng giảng dạy
 7. Hồ sơ, lý lịch trích ngang, chứng minh nhân dân (bản công chứng), giấy khám sức khỏe (bản scan) của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên

IV. CUNG CẤP SUẤT ĂN BÁN TRÚ

 1. Đơn đăng kí
 2. Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
 3. Hồ sơ năng lực của đơn vị, Hồ sơ, lý lịch trích ngang, chứng minh nhân dân (bản công chứng), giấy khám sức khỏe (bản scan) của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên
 4. Các hợp đồng với các đối tác liên quan của đơn vị và chứng nhận vệ sinh ATTP của các cơ sở
 5. Cam kết chất lượng sản phẩm

V. CUNG CẤP NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT

 1. Đơn đăng kí
 2. Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
 3. Thuyết minh dây chuyền sản xuất
 4. Giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 5. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
 6. Phiếu kết quả thử nghiệm 6 tháng gần đây
 7. Cam kết chất lượng sản phẩm
 8. Hồ sơ, lý lịch trích ngang, chứng minh nhân dân (bản công chứng), giấy khám sức khỏe (bản scan) của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên

 

Nơi nhận:

- BGH;

- CB phụ trách website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Bích Hằng