Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020
Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
15/06/2020
Tải về
Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020
Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
26/05/2020
Tải về
THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
THÔNG TƯ Số: 32/2018/TT-BGDĐT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
26/12/2018
Tải về
Thông tư ban hành quy chế tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
09/11/2018
Tải về
Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
09/11/2018
Tải về